SZANSE ROZWOJU

Esperanto ma więc nadal szanse rozwoju, ale tylko jako drugi język. Jest to jego siłą i słabością. Siłą, bo będąc drugim języ­kiem nie zagrozi językom narodowym; słabością, bo — jak utrzy­mują sceptycy — nigdy nie zyska rangi języka powszechnego. Na dowód tego wskazuje się, że uczenie się esperanto jest po stu latach od jego stworzenia traktowane ciągle w wielu krajach jako nieszkodliwe hobby. Sięga się jeszcze i po ten argument, że esperanto jako sztuczny twór pozbawiony oparcia w kulturze nigdy nie będzie rzeczywistym środkiem komunikowania między­kulturowego, a może jedynie pełnić funkcję instrumentalną, na­rzędzia najprostszego porozumiewania się bez możliwości odda­nia całej głębi myśli, treści i znaczeń, które tkwią w kulturach i które rozmówcy pragnęliby wyrazić.

Witaj w serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na hobby które stanie się właśnie Twoją pasją! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)