PEWNE ZJAWISKA

Są jednak pewne zjawiska, które — jak sądzi Q. Wright — przeobrażają świat w duchu uniwersalizmu. Autor ma tu na myśli postęp materialno-technologiczny dokonujący się w różnych kul­turach według coraz bardziej ujednolicanych wzorców. Rodzi on co prawda tendencje kosmopolityczne w świadomości społe­czeństw, ale Q. Wright nie ocenia ich negatywnie, dopóki sprzy­jają one międzynarodowej współpracy, rozszerzają więzi komuni­kowania i ułatwiają powstawanie ponadnarodowych organizacji i instytucji. Autor nie sądzi jednak, że postęp ten następuje po krzywej wznoszącej, jako stały trend, a raczej jako zjawisko cykliczne, kosmopolityzm przeplata się bowiem z nawrotem do tradycyjnych lojalności i przekonań wypływających z narodo­wych różnic, które rodzą konflikty i bariery, atomizują społecz­ność międzynarodową oraz utwierdzają pragnienie suwerenności.

Witaj w serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych pomysłów na hobby które stanie się właśnie Twoją pasją! Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)